Wie ben ik

Mijn naam is Gerda Groenewoud-Bosma. Na jaren in Sneek gewoond te hebben, woon ik nu 34 jaar in Balk. Ik heb twee volwassen zonen.

Nadat ik de HBO-J gevolgd had, heb ik jaren als groepsleidster in een kinderhuis gewerkt met kinderen met gedrags- en opvoedproblemen. Vervolgens heb ik als invaller gewerkt op een Renn-4 school.¬† Ongeveer 16 jaar geleden heb ik tevens de PABO opleiding¬† afgerond en ben ik sindsdien werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs in diverse groepen. De afgelopen jaren heb ik me meer verdiept in het meer- en hoogbegaafde kind en de opleiding “Specialist excellent talent en (hoog) begaafdheid PO” van het Cedin gevolgd.

Kinderen met een speciale hulpvraag trekken¬† mijn aandacht en daarom heb ik kortgeleden de opleiding tot trainer “ik leer leren”gevolgd en ben ik nu gecertificeerd trainer; Mijn ervaring met diverse doelgroepen kan ik hierbij goed gebruiken en graag wil ik alle kinderen die dit nodig hebben begeleiden in hun zoektocht naar de manier van leren die bij hen past.